Bàn giao Mái ấm Công đoàn thứ 45 trong năm 2020

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội Bùi Huyền Mai trao quà tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Ngọc Ánh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội Bùi Huyền Mai trao quà tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Ngọc Ánh
Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội Bùi Huyền Mai trao quà tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top