Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho giáo viên Trường tiểu học Duyên Hà

Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường tiểu học Duyên Hà. Ảnh: CĐHN
Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường tiểu học Duyên Hà. Ảnh: CĐHN
Lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Mai, giáo viên Trường tiểu học Duyên Hà. Ảnh: CĐHN
Lên top