Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trường Tiểu học Chương Dương

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm bàn giao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Chiều Oanh. Ảnh: CĐQ
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm bàn giao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Chiều Oanh. Ảnh: CĐQ
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm bàn giao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trần Thị Chiều Oanh. Ảnh: CĐQ
Lên top