Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Trường Mầm non Kim Sơn

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh (thứ 3 từ phải sang) và lãnh đạo LĐLĐ thị xã Sơn Tây, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao hỗ trợ cho đoàn viên Trường mầm non Kim Sơn. Ảnh: CĐTX
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh (thứ 3 từ phải sang) và lãnh đạo LĐLĐ thị xã Sơn Tây, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao hỗ trợ cho đoàn viên Trường mầm non Kim Sơn. Ảnh: CĐTX
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh (thứ 3 từ phải sang) và lãnh đạo LĐLĐ thị xã Sơn Tây, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao hỗ trợ cho đoàn viên Trường mầm non Kim Sơn. Ảnh: CĐTX
Lên top