LĐLĐ Kiên Giang:

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở

Lên top