Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội:

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho 8 đoàn viên

Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: CĐ KCN
Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: CĐ KCN
Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: CĐ KCN
Lên top