LĐLĐ Kiên Giang:

Bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho 2 đoàn viên khó khăn nhà ở

Lên top