Bàn giao kinh phí xây dựng 2 Mái ấm Công đoàn

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Lê Đình Hùng bàn giao kinh phí xây nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐĐP
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Lê Đình Hùng bàn giao kinh phí xây nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐĐP
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Lê Đình Hùng bàn giao kinh phí xây nhà Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐĐP
Lên top