Bàn giao kinh phí Mái ấm Công đoàn cho 2 đoàn viên khó khăn

Đoàn viên Nguyễn Văn Thảo nhận hỗ trợ kinh phí Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐN
Đoàn viên Nguyễn Văn Thảo nhận hỗ trợ kinh phí Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐN
Đoàn viên Nguyễn Văn Thảo nhận hỗ trợ kinh phí Mái ấm Công đoàn. Ảnh: CĐN
Lên top