Bàn giao Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải (phải) bàn giao tài sản Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải (phải) bàn giao tài sản Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN Trần Thanh Hải (phải) bàn giao tài sản Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma cho LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top