LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Bàn giao Góc bảo hộ lao động cho Cty Huyndai Thành Công Việt Nam

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình bàn giao Góc bảo hộ lao động cho Cty Huyndai Thành Công. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình bàn giao Góc bảo hộ lao động cho Cty Huyndai Thành Công. Ảnh: NT
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình bàn giao Góc bảo hộ lao động cho Cty Huyndai Thành Công. Ảnh: NT
Lên top