LĐLĐ KIÊN GIANG:

Bàn giao 2 “Mái ấm Công đoàn” tại huyện Kiên Lương

Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng (thứ 3 phải sang) bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Bùi Thị Hương. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng (thứ 3 phải sang) bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Bùi Thị Hương. Ảnh: LT
Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng (thứ 3 phải sang) bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Bùi Thị Hương. Ảnh: LT
Lên top