Bán gạo với giá ưu đãi cho đoàn viên qua kênh online

Nhân viên Cty cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng cung cấp sản phẩm cho đoàn viên, người lao động dùng thử. Ảnh: T.T
Nhân viên Cty cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng cung cấp sản phẩm cho đoàn viên, người lao động dùng thử. Ảnh: T.T
Nhân viên Cty cổ phần sản xuất nông sản Kim Sáng cung cấp sản phẩm cho đoàn viên, người lao động dùng thử. Ảnh: T.T
Lên top