Bạn đọc nơi cuối đất và tấm ảnh kỷ niệm gắn với Báo Lao Động

Báo Lao Động được ông Trần Hiếu Hùng chọn đọc từ những năm 1993. Ảnh tư liệu
Báo Lao Động được ông Trần Hiếu Hùng chọn đọc từ những năm 1993. Ảnh tư liệu
Báo Lao Động được ông Trần Hiếu Hùng chọn đọc từ những năm 1993. Ảnh tư liệu
Lên top