Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TP.HỒ CHÍ MINH:

Bán Cty rồi mới tuyên bố phá sản, quyền lợi NLĐ bị mất trắng?