Bán công ty để... thoát nợ BHXH, người lao động bị thiệt thòi

NLĐ Cty J-Tex Vina ngừng việc tập thể khi biết công ty đã bị bán cho một chủ khác mà quyền lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp  không được giải quyết - Ảnh: L.T
NLĐ Cty J-Tex Vina ngừng việc tập thể khi biết công ty đã bị bán cho một chủ khác mà quyền lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp không được giải quyết - Ảnh: L.T
NLĐ Cty J-Tex Vina ngừng việc tập thể khi biết công ty đã bị bán cho một chủ khác mà quyền lợi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp không được giải quyết - Ảnh: L.T
Lên top