Ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức gặp mặt cán bộ CĐ các thời kì

Các cán bộ Công đoàn Quốc phòng các thời kì thăm quan phòng truyền thống.
Các cán bộ Công đoàn Quốc phòng các thời kì thăm quan phòng truyền thống.
Các cán bộ Công đoàn Quốc phòng các thời kì thăm quan phòng truyền thống.
Lên top