Ban Công đoàn Quốc phòng thành lập CĐCS Bệnh viện Quân y 105

Hội nghị công bố Quyết định thành lập CĐCS Bệnh viện Quân y 105. Ảnh: Ngọc Anh
Hội nghị công bố Quyết định thành lập CĐCS Bệnh viện Quân y 105. Ảnh: Ngọc Anh
Hội nghị công bố Quyết định thành lập CĐCS Bệnh viện Quân y 105. Ảnh: Ngọc Anh
Lên top