22 tập thể và 27 cá nhân nhận Bằng khen của Tổng cục Chính trị

Ban Công đoàn Quốc phòng sơ kết 5 năm thực hiện công tác chính sách - xã hội trong CĐ Quân đội