Ban Công đoàn Quốc phòng: Sẽ thăm, tặng quà Tết cho gần 3000 trường hợp

Một hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn của Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: Q.T
Một hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn của Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: Q.T
Một hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn của Ban Công đoàn Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: Q.T
Lên top