Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) quán triệt nghị quyết TƯ 6

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top