Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh