LĐLĐ TỈNH BẮC GIANG VÀ BHXH TỈNH:

Bàn biện pháp giải quyết tình trạng nợ đọng bảo hiểm

Cty TNHH Duo Vina (100% vốn đầu tư Hàn Quốc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động hơn 5 tỉ đồng; nợ lương hơn 4 tỉ đồng. Trong khi đó, giám đốc Cty đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trong ảnh: Công nhân Cty TNHH Duo Vina bảo vệ hàng hóa. Ảnh: B.H
Cty TNHH Duo Vina (100% vốn đầu tư Hàn Quốc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động hơn 5 tỉ đồng; nợ lương hơn 4 tỉ đồng. Trong khi đó, giám đốc Cty đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trong ảnh: Công nhân Cty TNHH Duo Vina bảo vệ hàng hóa. Ảnh: B.H
Cty TNHH Duo Vina (100% vốn đầu tư Hàn Quốc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN của người lao động hơn 5 tỉ đồng; nợ lương hơn 4 tỉ đồng. Trong khi đó, giám đốc Cty đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trong ảnh: Công nhân Cty TNHH Duo Vina bảo vệ hàng hóa. Ảnh: B.H
Lên top