LĐLĐ tỉnh Ninh Bình:

Bàn biện pháp giải quyết chế độ cho NLĐ tại doanh nghiệp

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Lên top