Chủ doanh nghiệp bán công ty:

Bàn biện pháp giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Người lao động tập trung trước cổng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình để cầu cứu. Ảnh: Nguyễn Trường
Người lao động tập trung trước cổng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình để cầu cứu. Ảnh: Nguyễn Trường
Người lao động tập trung trước cổng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình để cầu cứu. Ảnh: Nguyễn Trường
Lên top