Bám sát cơ sở, nắm tình hình công nhân viên chức lao động để phòng dịch

Sắp xếp các bàn trong nhà ăn công nhân có khoảng cách đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Sắp xếp các bàn trong nhà ăn công nhân có khoảng cách đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Sắp xếp các bàn trong nhà ăn công nhân có khoảng cách đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top