Bài học đoàn kết dân tộc và vận dụng trong “cuộc chiến” chống COVID-19

Nhiều chủ nhà trọ ở huyện Đông Anh miễn, giảm giá thuê phòng cho công nhân lao động. Ảnh: Việt An
Nhiều chủ nhà trọ ở huyện Đông Anh miễn, giảm giá thuê phòng cho công nhân lao động. Ảnh: Việt An
Nhiều chủ nhà trọ ở huyện Đông Anh miễn, giảm giá thuê phòng cho công nhân lao động. Ảnh: Việt An
Lên top