Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chuyên đề: Để người lao động biết tự bảo vệ quyền lợi của mình

Bài 2: Sáng tạo trong tuyên truyền, tư vấn pháp luật