Góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Cần sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để luật đi vào thực tế

Bài 2: Quy định bị “bỏ ngỏ” hoặc mâu thuẫn

Quy định trong dự thảo BLLĐ còn có điều khoản mâu thuẫn với Luật BHXH gây khó khăn cho lao động nữ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Quy định trong dự thảo BLLĐ còn có điều khoản mâu thuẫn với Luật BHXH gây khó khăn cho lao động nữ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Quy định trong dự thảo BLLĐ còn có điều khoản mâu thuẫn với Luật BHXH gây khó khăn cho lao động nữ. Ảnh: NAM DƯƠNG
Lên top