Bị "giam lỏng" NLĐ tại Saudi Arabia kêu cứu:

Bài 2: Công ty xuất khẩu lao động né tránh trách nhiệm