Bác Tôn đã tạo nền tảng, định hướng cho tổ chức hoạt động của Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến Sài Gòn dự lễ mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc vào sáng ngày 13.5.1975.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến Sài Gòn dự lễ mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc vào sáng ngày 13.5.1975.
Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến Sài Gòn dự lễ mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc vào sáng ngày 13.5.1975.
Lên top