Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố: Cán bộ đoàn viên y tế không nên lo lắng

Chủ tịch CĐ Y tế VN Trần Thị Bích Hằng (đứng giữa) thăm hỏi gia đình bác sĩ Hoàng Công Lương tháng 7.2017. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch CĐ Y tế VN Trần Thị Bích Hằng (đứng giữa) thăm hỏi gia đình bác sĩ Hoàng Công Lương tháng 7.2017. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch CĐ Y tế VN Trần Thị Bích Hằng (đứng giữa) thăm hỏi gia đình bác sĩ Hoàng Công Lương tháng 7.2017. Ảnh: Đ.T