Bác sĩ cưu mang người tâm thần 26 năm

Bác sĩ Phạm Hồng Thái (phải) và bệnh nhân tâm thần Phạm Đông. Ảnh: P.V
Bác sĩ Phạm Hồng Thái (phải) và bệnh nhân tâm thần Phạm Đông. Ảnh: P.V
Bác sĩ Phạm Hồng Thái (phải) và bệnh nhân tâm thần Phạm Đông. Ảnh: P.V
Lên top