Bắc Ninh kiểm soát thế nào với khoảng 200 nghìn công nhân nghỉ việc?

Lên top