Bắc Ninh: Doanh nghiệp lắp lại vách ngăn phòng ăn để chống dịch COVID-19

Công nhân Công ty điện tử Foster Bắc Ninh ăn trưa tại phòng có vách ngăn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐCS công ty cung cấp.
Công nhân Công ty điện tử Foster Bắc Ninh ăn trưa tại phòng có vách ngăn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐCS công ty cung cấp.
Công nhân Công ty điện tử Foster Bắc Ninh ăn trưa tại phòng có vách ngăn để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: CĐCS công ty cung cấp.
Lên top