Bắc Ninh: Công nhân trọ ở khu vực có ca COVID-19 mới tiếp tục "3 tại chỗ"

Lên top