Bắc Ninh, Bắc Giang quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”

Công nhân làm việc tại KCN Đại Đồng (Bắc Ninh). Ảnh: P.U
Công nhân làm việc tại KCN Đại Đồng (Bắc Ninh). Ảnh: P.U
Công nhân làm việc tại KCN Đại Đồng (Bắc Ninh). Ảnh: P.U
Lên top