Bác mong muốn cán bộ Công đoàn phải được đào tạo, bồi dưỡng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (hàng trên, thứ hai, từ phải sang) cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn dâng hương tại trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Linh Nguyên
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (hàng trên, thứ hai, từ phải sang) cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn dâng hương tại trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Linh Nguyên
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (hàng trên, thứ hai, từ phải sang) cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐVN, lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn dâng hương tại trường Đại học Công đoàn. Ảnh: Linh Nguyên
Lên top