Bắc miền Trung: 10 tháng giải quyết hơn 30.000 việc làm

Tư vấn, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ tham gia sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Lam
Tư vấn, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ tham gia sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Lam
Tư vấn, tuyên truyền về chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ tham gia sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Lam
Lên top