Bạc Liêu trên 42.000 lao động bị ảnh hưởng vì COVID-19

Các nhà máy chế biến thủy sản cố cầm cự công nhân mùa dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Các nhà máy chế biến thủy sản cố cầm cự công nhân mùa dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Các nhà máy chế biến thủy sản cố cầm cự công nhân mùa dịch bệnh COVID-19 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top