Bạc Liêu: Tháng công nhân thời có dịch COVID-19

Tổ chức công đoàn Bạc Liêu luôn đồng hành cùng người lao động. Ảnh Nhật Hồ.
Tổ chức công đoàn Bạc Liêu luôn đồng hành cùng người lao động. Ảnh Nhật Hồ.
Tổ chức công đoàn Bạc Liêu luôn đồng hành cùng người lao động. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top