Bạc Liêu: Sẽ có 500 việc làm mới ngay từ đầu năm

Sẽ có 500 việc làm sau khi Nhà máy đi vào hoạt động. Ảnh Nhật Hồ
Sẽ có 500 việc làm sau khi Nhà máy đi vào hoạt động. Ảnh Nhật Hồ
Sẽ có 500 việc làm sau khi Nhà máy đi vào hoạt động. Ảnh Nhật Hồ
Lên top