Bạc Liêu: Phát hiện 98 trường hợp trợ cấp thất nghiệp sai quy định

Công nhân chế biến thủy sản thường làm theo mùa vụ, nhảy việc thường xuyên nên Bảo hiểm thất nghiệp rất khó quản lý (ảnh Minh họa của Nhật Hồ)
Công nhân chế biến thủy sản thường làm theo mùa vụ, nhảy việc thường xuyên nên Bảo hiểm thất nghiệp rất khó quản lý (ảnh Minh họa của Nhật Hồ)
Công nhân chế biến thủy sản thường làm theo mùa vụ, nhảy việc thường xuyên nên Bảo hiểm thất nghiệp rất khó quản lý (ảnh Minh họa của Nhật Hồ)
Lên top