Bạc Liêu: Mỗi công đoàn viên là tuyên truyền viên chống dịch COVID-19

CĐCS các xí nghiệp chế biến thủy sản Bạc Liêu thường xuyên tuyên truyền dịch cúm COVID-19. Ảnh Nhật Hồ.
CĐCS các xí nghiệp chế biến thủy sản Bạc Liêu thường xuyên tuyên truyền dịch cúm COVID-19. Ảnh Nhật Hồ.
CĐCS các xí nghiệp chế biến thủy sản Bạc Liêu thường xuyên tuyên truyền dịch cúm COVID-19. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top