Bạc Liêu: Hơn 8.000 lao động trở về từ các địa phương do tác động COVID-19

Lên top