Bạc Liêu: Hàng chục ngàn lao động mất việc do COVID-19 chưa nhận hỗ trợ

Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chủ quán này treo biển sang quán trong khi nhân viên vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ. Ảnh: Nhật Hồ
Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chủ quán này treo biển sang quán trong khi nhân viên vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ. Ảnh: Nhật Hồ
Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chủ quán này treo biển sang quán trong khi nhân viên vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỉ. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top