Bạc Liêu: Giới thiệu việc làm cho trên 20.500 lao động

Hướng dẫn việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Hướng dẫn việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Hướng dẫn việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top