Bạc Liêu: Giảm gần 40.000 người tham gia bảo hiểm xã hội

Bạc Liêu bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn BHXH, BHYT. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn BHXH, BHYT. Ảnh: Nhật Hồ
Bạc Liêu bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn BHXH, BHYT. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top