Bạc Liêu: Giảm 30.000 người tham gia bảo hiểm y tế

Số người tham gia BHYT ở Cà Mau đến nay giảm hơn 30.000 người.              Ảnh: PV
Số người tham gia BHYT ở Cà Mau đến nay giảm hơn 30.000 người. Ảnh: PV
Số người tham gia BHYT ở Cà Mau đến nay giảm hơn 30.000 người. Ảnh: PV
Lên top