Bạc Liêu gặp khó khăn khi thực hiện phương án “3 tại chỗ”

Nhà máy may VINATEX Bạc Liêu giảm công nhân nhưng khó thực hiện phương án “3 tại chỗ” khi có dịch xảy ra. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà máy may VINATEX Bạc Liêu giảm công nhân nhưng khó thực hiện phương án “3 tại chỗ” khi có dịch xảy ra. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà máy may VINATEX Bạc Liêu giảm công nhân nhưng khó thực hiện phương án “3 tại chỗ” khi có dịch xảy ra. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top